تیراژ تولید سواری و وانت در ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در پایان تیرماه سال جاری به حدود 311 هزار و 145 دستگاه رسید. این تیراژ تولید رشدی حدود 7.5 درصدی به نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته را نشان می دهد. سه خودروساز یاد شده تا پایان اولین ماه از فصل تابستان سال گذشته در مجموع تولید حدود 289 هزار و 120 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کردند. اما مقایسه تیراژ تولید محقق شده تا پایان چهارمین ماه سال 1401 با هدف گذاری سیاست گذاری خودرویی برای امسال از افتی بیش از 33 درصدی حکایت می کند. وزارت صمت برای سال جاری تولید یک میلیون و چهارصد هزار دستگاهی را هدف گذاری کرده بود. چنانچه شرکت های خودروساز قصد داشتند تا هدف گذاری صورت گرفته را محقق کنند باید تا پایان تیرماه امسال حدود 466 هزار و 680 دستگاه خودرو تولید می کردند حال آنکه همان طور که اشاره شد آنها حدود 311 هزار و 145 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند.

در میان سه خودروساز یاد شده ایران خودرویی ها با تولید حدود 169 هزار و 950 دستگاه خودرو علاوه بر اینکه در صدر جدول تولید قرار گرفتند به تنهایی حدود 55 درصد از کل تولید را تا پایان بازه زمانی یاد شده به خود اختصاص دادند. مقایسه آمار تولید این خودروساز در پایان اولین ماه از فصل تابستان 1401 با چهارماهه اول سال گذشته نشان می دهد ایران خودرویی ها توانسته اند تولید خود را حدود 17 درصد افزایش دهند.

حال به سراغ دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا می رویم. این خودروساز تا پایان تیرماه سال جاری تولید حدود 102 هزار 500 دستگاه از محصولات خود را نهایی کرد. بنابراین سهم این خودروساز از تولید کل در بازه زمانی یاد شده حدود 33 درصد برآورد می شود. مقایسه آمار تولید این خودروساز در پایان تیرماه امسال با مدت مشابه سال گذشته از افت تولید حدود 6 درصدی حکایت دارد. پارس خودرو نیز به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور توانست حدود 38 هزار و 375 دستگاه از محصولات خود را تا پایان تیرماه امسال تولید کند. سهم پارس خودرویی ها از تولید کل نیز حدود 12 درصد بوده است. مقایسه تیراژ تولید پارس خودرو در پایان چهارمین ماه از سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد این خودروساز توانسته تولید خود را حول و حوش 10 درصد رشد دهد. پارس خودرویی ها سال گذشته در همین مدت حدود 35 هزار دستگاه خودرو تولید کردند.

با توجه به گذشت چهار ماه از سال 1401 و افت بیش از 33 درصد از تیراژ تعیین شده برای تولید در سال جاری به نظر می رسد خودروسازان برای جبران این عقب ماندگی مسیر دشواری را در پیش دارند.