ایران خودرو بعد از انتشار دو آگهی فروش سهام خود حال از اولویت خود درباره نحوی عرضه سهام رونمایی کرد.

این خودروساز در نامه ای که در پاسخ به نامه سازمان بورس نوشته استراتژی خود برای چگونگی واگذاری سهام را مشخص کرد. آبی های جاده مخصوص پاسخ خود به نامه سازمان بورس را در سایت کدال منتشر کردند.

این خودروساز همچنین در این نامه قول داده تا هر گونه رویداد با اهمیت مطابق مفاد ماده 13 دستور العمل اجرایی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس افشا خواهد شد.

اما ماجرای نامه سازمان بورس چه بود؟ سازمان بورس اوراق بهادار در نامه ای که پنجم مردادماه سال جاری برای به آدرس ایران خودرو پُست کرده از این خودروساز خواسته تا رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس را مدنظر قرار دهد.

خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص نیز در پاسخ این نامه به سازمان بورس اعلام کرده این شرکت هر دو برنامه واگذاری سهام درون گروهی و واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه را در دستور کار خود قرارداده که در صورت وجود متقاضی و با رعایت صرفه و صلاح، اقدامات مورد نیاز جهت واگذاری صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است که واگذاری سهام درون گروهی در اولویت برنامه های واگذاری این شرکت قرار دارد .

همان طور که در نامه آبی های جاده مخصوص تاکید شده این خودروساز به دنبال واگذاری سهام درون گروهی و همچنین واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه خود است اما اولویت ایران خودرویی ها ابتدا واگذاری سهام درون گروهی است. بنابراین این خودروساز زمانی که از واگذاری سهام درون گروهی خود اطمینان حاصل کنند به سراغ واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه خود خواهند رفت.