وزیر حمل و نقل ونزوئلا در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا پیشنهاد داد تا 10 هزار دستگاه از محصولات این خودروساز را خریداری کند.

رامون بلاسکز  گفت بر اساس برنامه ریزی انجام شده تعداد 10 هزار دستگاه خودرو مورد نیاز است که به زودی از سایپا خریداری خواهیم کرد.

وزیر حمل و نقل ونزوئلا درباره نحوی انتقال این خودروها گفت به دنبال این هستیم تا محصولات سایپا را به صورت CKD و CBU  به ونزوئلا بیاید و در آنجا مونتاژ شوند.  

پیش تر یک کارخانه مونتاژ خودرو در ونزوئلا حوالی کاراکاس پایتخت این کشور توسط شرکت ونیراتو وجود داشت. سهام دار این شرکت، مؤسسه ونزوئلائی کورپیونسا (وابسته به وزارت صنایع ونزوئلا) و شرکت توسعه صنایع خودرو (با سهام داری ایران‌خودرو و سایپا) بودند. سهام موسسه ونزوئلایی ۶۴ درصد و سهام دو خودروساز ایرانی در مجموع ۳۶ درصد بود. از سبد محصولات ایران خودرویی سمند با نام تجاری سنتارو در بازار ونزوئلا حضور داشت. پراید نیز از میان محصولات سایپا کاندیدای حضور در بازار این کشور آمریکای جنوبی با نام تجاری تورپیال بود. این شرکت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و نزدیکی ارتباط میان ایران و ونزوئلا تاسیس شد. اما این شرکت به دلیل بُعد مسافت میان ایران و ونزوئلا به تدریج مونتاژ خودرو را متوقف کرد اما به نظر می رسد بار دیگر ونزوئلا به دنبال این است تا مونتاژ محصولات خودروسازان ایرانی را در دستور کار قرار دهد. البته این بار قرار است دولت ونزوئلا محصولات را خریداری کند و به طور خودروی کامل یا قطعات منفصله به آن کشور حمل و در آنجا مونتاژ کند.

محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا در این دیدار گفت این خودروساز آمادگی دارد در خصوص همکاری با کشور ونزوئلا به صورت مشترک محصولات خود را تولید و روانه بازار آن کشور کند.