به طور مثال دو خودروساز بزرگ کره جنوبی یعنی هیوندایی و کیا بخشی از محصولات خود روی پلتفرم مشترک تولید می کنند.

 اما این مسیر چندان مورد توجه ایران خودرو و سایپا قرار ندارد. اما دو خودروساز بزرگ کشور طرحی نو در انداخته و این روزها به دنبال این هستند تا تولید یک محصول را به طور مشترک کلید بزنند.