بررسی اطلاعات منتشر شده ایران خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد گروه پژو در پایان مردادماه سال جاری درآمدی حدود 24 هزار و 600 میلیارد تومانی برای این خودروساز به همراه داشته است. این میزان درآمد در قیاس با درآمد سال گذشته این خودروساز از رشدی بیش از 72 درصدی حکایت دارد. آبی های جاده مخصوص سال گذشته حول و حوش 14 هزار و 268 میلیارد تومان از محل فروش این گروه خودرویی به حساب خود واریز کردند. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته در مجموع حدود 116 هزار و 230 دستگاه از محصولات خود با برند پژو را برای مشتریان فاکتور کرد. ایران خودرویی تا پایان دومین ماه از فصل تابستان سال جاری به طور میانگین هر دستگاه از محصولات خود که برند پژو دارد را با قیمتی حول و حوش 167 میلیون و 500 هزار تومان بفروش رسانده اند. این میانگین فروش در مقایسه با میانگین قیمتی سال گذشته گروه پژو حدود 34 درصد رشد کرده است. سال گذشته میانگین فروش این گروه خودرویی حوالی 125 میلیون تومان بود.

در پایان پنجمین ماه از سال 1401 بیش از 64 درصد تیراژ فروش ایران خودرویی ها را محصولات برند پژو تشکیل داده است. همچنین براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس 53 درصد از درآمد این خودروساز در بازه زمانی یاد شده نیز از این محل تامین شده است.

اما بررسی تیراژ فروش گروه پژو در پایان مردادماه گذشته نشان می دهد آبی های جاده مخصوص حدود 72 درصد تیراژ فروش خود را از محل فاکتور کردن محصولات گروه پژو نهایی کردند. بنابراین شاهد هستیم که سهم گروه پژو در سبد فروش ایران خودرو طی پنج ماهه سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 8 درصد افت کرده است. سهم درآمدی این خودروساز از محل فروش محصولات خود با برند پژو در پایان دومین ماه از فصل تابستان 1400 حدود 64 درصد فروش کل برآورد شده است. بنابراین درآمد ایران خودرو نیز از محل فروش محصولات برند پژو در سال جاری در قیاس با سال گذشته حدود 11 درصد کاهش را به خود دیده است.

ایران خودرو به نظر می رسد ایران خودرو به دنبال این است تا وابستگی خود به محصولات گروه پژو را به تدریج کاهش داده و محصولات جدید را جایگزین کند.

تیراژ فروش پژو

میانگین قیمت پژومقایسه درآمد پژو