نرگس درویش، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، در گفت‌وگو با اکوایران در اینباره توضیح می‌دهد. او معتقد است که این رفتار، طبیعی است.