البته برخی از معامله‌گران بازار هم انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خودروساز نشان می‌روند و معتقدند عرضه قطره‌چکانی آنها مسبب اصلی وضعیت فعلی بازار است.

نکته قابل تامل در این میان این است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی، بی‌تفاوت از کنار این مساله گذشته و تلاشی برای کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها در بازار نمی‌کند.