حال بازگشت شورای رقابت به خودرو با اعتراض نمایندگان به نحوی عرضه خودرو در بورس کالا همزمان شده، باید دید این شورا جدال صمت با نمایندگان مجلس درباره فروش خودروی بورسی را چگونه مدیریت می کند.