بر اساس اخبار منتشر شده در حالی که شورای رقابت خواستار توقف عرضه برخی خودروها شده بود، شورای عالی بورس دست رد به سینه شورای رقابت زد و تداوم عرضه محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را روی بورس را به بورس کالا تکلیف کرد.

چنانچه شورای رقابت حاضر به قبول نظر شورای عالی بورس نشود پای شورای عالی اقتصاد که ریاست آن با رییس جمهور است به پرونده عرضه خودرو در بورس کالا باز خواهد شد