این در حالی است که افق بازار خودرو نیز مه‌آلود است و همین اتفاق این سوال را به ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌کند که شرایط بازار خودرو چه زمانی عادی خواهد شد و از چه نشانه‌هایی این فضای عادی را می‌توان متوجه شد؟