کارشناسان راه خروج خودروسازی از وضعیت فعلی را خروج دولت از این صنعت عنوان می‌کنند.

آنها تاکید می‌کنند حضور بخش خصوصی می‌تواند همانند آبی بر آتش باشد و وضعیت شرکت‌های خودروساز را بهبود ببخشد، اما با وجود توصیه‌های مؤکد کارشناسان، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار کلان جسارت لازم برای این مساله را نداشته باشد.