به گزارش اکو ایران، صورت های مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد تولید و فروش دو سوگلی این شرکت ها هنوز با هدف گذاری های صورت گرفته فاصله دارد.

خودروسازی سایپا تا پایان مرداد 1402 نشان می دهد این خودروساز موفق شده نزدیک به 21 هزار و 200 دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود تکمیل کند. این درحالیست که ایران خودرویی ها در بازه زمانی یاد شده تولید حدود 16 هزار و 100 دستگاه تارا را نهایی کرده است. بنابراین برند رالی تولید خودروهایی که به عنوان محصولات پسا تحریمی شناخته می شوند، شاهین است. مدیران سایپا موفق شدند تا اینجای کار مُچ رقیب خود را در تولید سوگلی خود بخوابانند.

اما وضعیت فروش تارا و شاهین در پایان دومین ماه از تابستان امسال به چه صورت است؟ نارنجی های جاده مخصوص از 21 هزار و 200 دستگاه شاهین تولیدی حدود 18 هزار و 150 دستگاه را برای مشتریان خود فاکتور کردند. اما بررسی فروش تارا در بازه زمانی یاد شده حکایت از فروش حدود 14 هزار دستگاهی این خودرو است. بنابراین به لحاظ تعداد باز هم شاهین دست بالا را نسبت به تارا دارد.

 اما به زبان درصد نسبت فروش به تولید تارا اندکی بهتر از شاهین است. آبی های جاده مخصوص حدود 87 درصد تاراهای تولیدی خود را به بازار عرضه کردند این در حالیست که نارنجی های جاده مخصوص حول و حوش 85 درصد شاهین های تولیدی خود را به مشتریان واگذار کردند. به نظر می رسد ریشه این عقب ماندگی شاهین از تارا باید در افت عرضه شاهین در مرداد جست و جو کرد. سایپایی ها در حالی که حدود دو هزار و 570 دستگاه شاهین را در یک ماهه مرداد تولید کردند اما از این تعداد تنها 690 دستگاه را فروختند. اگر مدیران فروش سایپا عرضه شاهین را همانند ماههای قبل در دستور کار داشتند می توانستند به لحاظ درصدی نیز عملکرد به مراتب بهتری از تارا را در کارنامه خود ثبت کنند. البته فراموش نکنیم ایران خودرویی ها در حال حاضر تارا را به دو گیربکس دستی و اتوماتیک به بازار عرضه می کنند اما هنوز خبری از شاهین با گیربکس اتوماتیک نیست و حضور شاهین با گیربکس اتوماتیک در حد یک مراسم رونمایی بوده است و زمان دقیق حضور در بازار نامشخص است.