به گزارش اکو ایران، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده قیمت واقعی خودروهای فرسوده را بین 35 میلیون تا 42 میلیون تومان بسته به نوع و کیفیت خودرو اعلام کرد. قیمت اعلامی برای خودروهای فرسوده در شرایطی است که طی هفته گذشته قیمت های عجیب و غریب برای خودروهای فرسوده در فضای مجازی به گوش می رسید.

آن طور که محمود مشهدی شریف گفت مراکز اسقاط به هیچ وجه موافق افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و گواهی اسقاط نیستند، اما برخی افراد فرصت طلب در صدد بر هم زدن بازار خودروهای فرسوده و گواهی اسقاط هستند؛ بنابراین مردم نباید فریب سودجویان را بخورند.

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو تاکید کرد انجمن صنفی مراکز اسقاط با پشتیبانی 220 مرکز اسقاط در سطح کشور، آماده عرضه 40 هزار گواهی اسقاط با نرخ 35 میلیون تومان به تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت است.

مشهدی شریف درباره قیمت لاشه خودوری فرسوده نیز گفت قیمت آن حول و حوش 12 میلیون تا 15 میلیون تومان خواهد بود.

آن طور که رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو برآورد کرد اگر قیمت لاشه خودرو نیز در حدود 12 تا 15 میلیون تومان باشد، در مجموع با گواهی اسقاط حدود 45 میلیون تومانی قیمت خرید خودرو نیز حدود 35 میلیون تا 40 میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.

اعلام قیمت خودروهای اسقاطی در شرایطی است که هفته گذشته صحبت از پیکان 500 میلیون تومانی هم در فضای مجازی مطرح بود. دلیل این مساله هم شایعه شدن شرط داشتن خودروی فرسوده برای واردات خودرو بود. این شاهیعه فیتیله قیمت خودروهای فرسوده را در بازار بالا کشید. حال سوال اینجاست با توجه به فاصله قیمتی میان قیمت های اعلامی از سوی انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو و ذهنیت دارندگان این خودروها آیا خطری حذف خودروهای اسقاطی را تهدید می کند یا اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده طبق روال پیشین ادامه خواهد داشت.