بررسی صورت های مالی پارس خودرو در پایان هفتمین ماه از سال جاری نشان می دهد این خودروساز توانسته نسبت به مهر ماه سال گذشته رشد تولیدی حدود 15 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. اما بر خلاف آمار تولید سالانه، این خودروساز با افت سنگین تولید در آمار ماهانه خود روبرو بوده است.

پارس خودرویی ها به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و زیر مجموعه سایپا تا پایان اولین ماه از فصل پاییز در مجموع تولید بیش از 66 هزار و 700 دستگاه خودرو را نهایی کردند. تولید این تعداد خودرو در شرایطی است که پارس خودرویی ها در همین بازه زمانی در سال گذشته حول وحوش 58 هزار و 200 دستگاه خودرو تولید کردند.  

اما سومین خودروساز بزرگ کشور طی یک ماهه مهر 1400 توانسته حدود هشت هزار و 700 دستگاه از عنوان محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کند. اما این خودروساز در شهریورماه بیش از 14 هزار و 200 خودرو تولید کرده بود بنابراین مقایسه دو آمار یاد شده از افت تولید حول و حوش 39 درصدی این خودروساز حکایت دارد.

این خودروساز طی هفت ماهی که از سال جاری گذشته در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته در تولید همه محصولات رشد تولید را به خود دیده به جز در تولید محصولات گروه برلیانس.

پارس خودرویی ها در تولید گروه Q200 (کوییک R، کوییک S و کوییک اتوماتیک) رشد بیش از 71 درصدی را به خود دیده است. این خودروساز تا پایان اولین ماه از فصل پاییز 1400 در مجموع بیش از 35 هزار و 300 دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی را نهایی کرده است.

اما سکه بیشترین رشد تولید را در میان محصولات پارس خودرو، گروه S200 به نام خود ضرب کرده است. سومین غول خودروسازی کشور تا پایان بازه زمان ذکر شده در سال جاری در مجموع بیش از 13 هزار و 100 دستگاه از محصولات این گروه تولید کرده است. این آمار با توجه به تولید حدود سه هزار و 100 دستگاهی در سال گذشته از رشدی در حدود 320 درصد حکایت دارد.

پارس خودرویی ها در تولید کوییک معمولی نیز رشد تولید 253 درصد را تا پایان مهرماه سال جاری در قیاس با همین بازه زمانی به نام خود ثبت کردند.

این خودروساز در هفت ماهی که از سال جاری می گذرد در مجموع بیش از 17 هزار و 700 دستگاه کوییک معمولی تولید کرده است.

اما پارس خودرو در تولید گروه برلیانس با افت بیش از 82 درصدی روبرو بوده است. سال گذشته تا پایان مهرماه این خودروساز بیش از دو هزار و 800 دستگاه از محصولات این گروه خودرویی را تولید کرد اما سال جاری در همین بازه زمانی حدود 500 دستگاه انواع برلیانس تولید شده بود.