بررسی خودروهای که کف قیمتی را در بازار تشکیل می دهند حکایت از رشد قیمت آنها دارد.

در حالی که خانواده پراید سواری بیش از یک سال از که تولیدش متوقف شده اما همچنان مدل صفر این خانواده در بازار حضور دارند. پراید 131 به نوعی ارزان ترین خودروی بازار محسوب می شود این خودرو در ابتدای آبان ماه با پرداخت 139 میلیون تومان قابل خریداری بود. اما در پایان هفته دوم آبان قیمت این خودرو رشدی دومیلیون تومانی را به خود دید و با قیمت 141 میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد. بنابراین این خودرو در بازه زمانی یاد شده رشد قیمت در حدود 1.5 درصد را تجربه کرد.

پراید 111 یا همان پراید هاچ بک ( بدون صندوق) که طرفداران خود را دارد همچنان مدل صفرش در بازار در دسترس متقاضیان قرار دارد. این خودرو نیز در ابتدای هشتمین ماه از سال جاری با قیمت 154 میلیون تومان قابل خریداری بود اما طی دوهفته، حول و حوش یک میلیون تومان روی قیمتش رفت و در پایان هفته دوم با قیمت 155 میلیون تومان در بازار داد و ستد شد. این خودرو نیز حدود 0.5 درصد رشد قیمت در بازه زمانی ذکر شد در کارنامه خود ثبت کرد.

تیبا صندوقدار که منتظر است تا با اتمام مدل های صفر خانواده پراید تاج ارزان ترین خودروی بازار را به سر بگذارد در بازه دو هفته ای که از آبان ماه گذشت رشد قیمتی حدود 5 میلیون تومان را به خود دید. این خودرو در اول آبان ماه با پرداخت 149 میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران تحویل داده می شد. اما همین خودرو در اننتهای هفته دوم با قیمتی حدود 154 میلیون تومان در بازار حضور پیدا کرد. به عبارت دیگر قیمت تیبا صندوقدار حول و حوش 3.5 درصد در دو هفته ای که از آبان ماه گذشت رشد کرد.

مدل هاچ بک این خودرو نیز که بین جوانان طرفداران زیادی دارد رشدی قیمتی حدود 6 میلیون تومانی را در بازه زمانی یاد شده به خود دید.

این خودرو در روزهای ابتدایی آبان ماه 160 میلیون تومان قیمت خورد. اما هر چه به انتهای هفته دوم آبان ماه نزدیک شدیم قیمت این محصول خودروسازی سایپا افزایش یافت تا در نهایت روی قیمت 166 میلیون تومان متوقف شد.  تبا صندوقدار نزدیک به 4 درصد رشد قیمت را در بازه دو هفته آبان 1400 در کارنامه خود درج کرد.