رضا فاطمی امین وزیر صمت سودآوری صنعت خودرو را از اولویت دولت سیزدهم برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آن طور که فاطمی امین گفته این هدف گذاری صورت گرفته با تمام توان از سوی وزارت خانه تحت امرش پیگیری خواهد شد.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: افزایش تیراژ تولید شرکت های خودروساز یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه است که با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور در دستورکار  قرار دارد.

 فاطی امین با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودرو‌ها در روز‌های اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت گذاری خودرو‌ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

با توجه به این اظهارنظر وزیر صمت دیگر شکی باقی نمی ماند که شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و ستاد تنظیم بازار را می توان متولی جدید قیمت گذاری خودرو قلمداد کرد.

به نظر می رسد صحبت های وزیر صمت در ارتباط با بررسی قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و تصمیم گیری این ستاد را می توان به معنای از سرگیری بررسی قیمت خودرو در این ستاد دانست.