سخنگوی شورای نگهبان گفت:  هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص و نظر خود را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، آن طور که هادی طحان نظیف می گوید ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است.

مصوبه مجلس برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با طرح ساماندهی صنعت خودرو به رغم اینکه در دستورکار جلسه چهارشنبه شورای نگهبان قرار داشت، اما بررسی نشد.

طحان نظیف می گوید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو جلسه آینده بار دیگر در دستورکار اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

با توجه به تداوم مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این سوال مطرح است که آیا بار دیگر مصوبه ارسالی مجلس از سوی شورای نگهبان پس فرستاده خواهد شد یا اینکه بالاخره این مصوبه از پیچ شورای نگهبان به سلامت عبور خواهد کرد؟

نمایندگان مجلس در اواخر شهریورماه سال جاری اصلاحیه ماده ۴  طرح ساماندهی صنعت خودرو که واردات خودرو را به کمک ارزهای حاصل «صادرات خودرو و قطعه» و همچنین ارزهای بدون «منشا» بلامانع می‌خواند، در صحن علنی مصوبه و به شورای نگهبان ارسال کردند. اما اعضای شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و آن را رد کردند.

شاید در میان ایرادهای شورای نگهبان بحث ارزی بیش از سایر ایرادها مورد توجه بود. در مصوبه ارسالی نمایندگان این امکان دیده شده بود که در کنار استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعات و خودرو، امکان استفاده از ارزهایی که تعهد ارزی برای بانک مرکزی و کشور ایجاد نکنند از جمله ارزهای که هموطنان در خارج از کشور دارند، دیده شده بود. با این حال اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که منشأ این ارز باید شفاف‌تر مشخص شود. بنایراین طرح را به مجلس عودت داد. نمایندگان نیز امکان استفاده از ارزهای ایرانیان خارج از کشور(ارزهای بدون منشا) را در بررسی ایراداهای شورای نگهبان از طرح حذف کرده و تنها استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خودرو و قطعات را مورد توجه قرار دادند.

آخرین روز آبان ماه سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود به مصوبه واردات خودرو که ذیل اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، نیز پرداخت.

طحان نظیف در این نشست خبری تاکید کرد شورای نگهبان به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیست.

این عضو شورای نگهبان تاکید کرد ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام در مصوبه یاد شده وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد درمورد واردات خودرو در شورا بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم.

با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود و همچنین نحوی اصلاح ایرادهای شواری نگهبان توسط نمایندگان به نظر می رسد مصوبه مجلس بتواند از پیچ شورای نگهبان نیز بگذرد مگر اینکه مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورق را برگرداند.