بررسی روند تولید گروه پژو نشان می دهد ایران خودرو تا پایان آبان ماه 1400 در مجموع بیش از 184 هزار و 600 دستگاه انواع محصولات حاضر در این گروه خودرویی را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است.

مقایسه آمار گروه پژو در سال جاری در قیاس با تولید این گروه خودرویی در سال گذشته از افت حدود 12 درصدی حکایت دارد. غول آبی جاده مخصوص سال گذشته در همین بازه زمانی در مجموع تولید بیش از 209 هزار و 600 دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی را نهایی کرده بود.

اما بررسی آمارهشت ماهه تولید گروه پژو در این خودروسازی نشان می دهد بیشترین تولید در تیرماه اتفاق افتاده است. ایران خودرویی ها در اولین ماه از فصل تابستان توانسته اند بیش از 36 هزار و 200 دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را در خطوط تولید تکمیل کنند. اما کمترین تیراژ تولید این گروه خودرویی به مرداد ماه امسال تعلق دارد. طی پنجمین ماه از فصل تابستان در مجموع حدود 12 هزار و 700 دستگاه از محصولات گروه پژو تولید شد. بنابراین سقف و کف تولید ماهانه در گروه پژو به ترتیب تیر و مرداد ماه امسال است.

نمودار تولید گروه پژو تا پایان ابان 1400

 

 

اما در سایر ماهها وضعیت تولید این گروه خودرویی چه افت و خیزی را به خود دیده است؟

در فروردین ماه خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص تولید بیش از 24 هزار و 700 دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را نهایی کند.

اما در دومین ماه از سال جاری گروه پژو افتی حدود 48 درصد را به نسبت فروردین ماه تجربه کرد. آبی های جاده مخصوص در اردیبهشت ماه بیش از 12 هزار و 800 دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی را تولید کرد. از دلایل این میزان افت را باید در بلاتکلیف قیمت خودرو در این ماه دانست. ابتدا شورای رقابت قیمت های جدید را اعلام کرد اما این قیمت ها به مذاق خودروسازان خوش نیامد و این مساله سبب شد تا آنها فیتیله تولید را پایین بکشند.

اما خرداد ماه ورق برگشت و ایران خودرویی در آخرین ماه از فصل بهار توانستند به نسبت ماه پیش تولید این گروه خودرویی را حدود 134 درصد رشد دهند. در خرداد ماه در مجموع حدود 30 هزار دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی در خطوط تولید این خودروساز تکمیل شد. اما چرا در این ماه رشد تولید به این میزان محقق شد؟ علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت، تیراژ پایین این خودروساز در اردیبهشت ماه نیز مزید بر علت شد تا آبی های جاده مخصوص بتوانند در گروه پژو رشد تولید بیش از 130 درصدی را در کارنامه خود ثبت کنند.

روند رو به رشد تولید گروه پژو در اولین ماه از فصل تابستان نیز ادامه یافت و ایران خودرویی ها توانستند بیش از 36 هزار و 200 دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را تولید کنند.

البته سرعت رشد تولید کاهش یافت و تولید این گروه خودرویی به نسبت خرداد ماه رشدی حدود 20 درصدی را در کارنامه ایران خودرو ثبت کرد.

اما رشد تولیدی که از خردادماه آغاز شد و در تیرماه ادامه یافت در مردادماه متوقف شد. غول آبی جاده مخصوص در دومین ماه از فصل تابستان افت تولیدی حدود 64 درصد را به نسبت تیرماه در تولید گروه پژو به خود دیدند. بیشترین دلیل این میزان افت را باید در تعطیلات تابستانی ایران خودرو برای اورهال کردن خطوط تولید عنوان کرد. طی مردادماه امسال این خودروساز حدود 12 هزار و 700 دستگاه انواع پژو تولید کرد.

تولید گروه پژو در شهریورماه بار دیگر به مدار رشد بازگشت. در آخرین ماه از فصل تابستان حدود 19 هزار دستگاه انواع پژو تولید شد. این تیراژ تولید به نسبت مرداد از رشد 50 درصدی حکایت دارد.

ایران خودرویی ها در مهرماه نیز حدود 23 هزار و 500 دستگاه از محصولات خود با برند پژو را تولید کردند و توانستند تولید این گروه خودرویی را به نسبت شهریورماه 23 درصد رشد دهند.

این روند رشد که از نیمه سال آغاز شده بود در آبان ماه نیز تداوم یافت. این خودروساز در دومین ماه از فصل پاییز حدود 25 هزار و 500 دستگاه انواع پژو تولید کرد. تولید این تعداد پژو در مقایسه با تیراژ ثبت شده در مهرماه از رشدی حدود 9 درصد حکایت دارد.