بررسی آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی که توسط وزارت صمت منتشر می شود نشان می‌دهد از جمع 15 شرکت خودروساز خصوصی در آبان ماه تنها هشت شرکت فعال بودند. بنابراین خطوط تولید حدود 47 درصد از خودروسازان خصوصی در دومین ماه از فصل پاییز هیچ فعالیتی را به خود ندیده است. اما شرکت خودروساز خصوصی فعال تا پایان آبان ماه  توانسته تولید چند دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کردند؟ بررسی ها نشان می دهد تا پایان آبان ماه سال جاری  در مجموع تولید نزدیک به 33 هزار و 400 دستگاه خودرو توسط این شرکت ها نهایی شده است.

این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این شرکت‌ها در همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد تولید حول و حوش 19 درصد حکایت دارد.

اما هر یک از خودروسازان خصوصی تا پایان آبان ماه 1400 چه روندی را به لحاظ تیراژ طی کردند؟ در میان خودروسازان بخش خصوصی مدیران‌خودرویی‌ها در صدر لیست تیراژ تولید قرار دارند. این خودروساز کرمانی توانسته تا پایان آبان ماه امسال در مجموع تولید حدود 17 هزار و 800 دستگاه خودرو تولید کند. اما به رغم این تیراژ مدیران خودرویی ها همچنان از تیراژ تولید سال گذشته خود عقب هستند. این خودروساز خصوصی سال گذشته در همین بازه زمانی توانسته بودند تولید بیش از 20 هزار و 300 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کنند، بنابراین از مقایسه این دو آمار تولید متوجه می شویم مدیران خودرویی ها افت 12 درصدی را تا پایان هشتمین ماه از سال جاری در کارنامه خود ثبت کردند. اما جایگاه دوم جدول تیراژ تولید خودروسازان خصوصی در اختیار دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان‌خودرو است. کرمان‌خودرویی‌ها طی هشت ماهی که از سال جاری گذشته نزدیک به 10 هزار و 600 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این خودروساز بر خلاف رقیب خود رشد تولید بیش از 92 درصدی را به نسبت سال گذشته در کارنامه ثبت کرد. آمارها نشان می دهد این خودروساز کرمانی تا پایان آبان ماه  سال گذشته تولید حدود پنچ هزار و 500 دستگاه خودرو را عملیاتی کرده بود. جایگاه سوم جدول تیراژ تولید خصوصی ها در قرق بهمن موتور قرار دارد. این خودروساز توانسته‌اند نزدیک به سه هزار و 600 دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی ذکر شده در حالی اتفاق افتاده است که طی سال گذشته در همین بازه زمانی بهمن موتوری ها تولید بیش از هزار و 100 دستگاه از خودروهای حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرده بودند. بنابراین شاهد هستیم که  این خودروساز خصوصی رشد تولید بیش از 220 درصدی را عملیاتی کرده است. این سه خودروساز در آبان ماه حدود 96 درصد تولید را در بخش خودروسازان خصوصی بر عهده دارند و بقیه تولید را نیز سایر خودروساز خصوصی عملیاتی می کنند.