بهمن موتور در طرح فروش اعتباری زمستانه خود سه محصول وانت کارا تک کابین تیپ ۴، وانت کارا دو کابین تیپ ۴ و کاپرا ۲ دوکابین و دو دیفرانسیل را عرضه می کند.

در این طرح فروش متقاضیان می توانند دو موعد بازپرداخت ۱۲ ماهه یا ۱۸ ماهه انتخاب کنند.

اما قیمت هر یک از محصولات عرضه شده چقدر تعیین شده است؟

آن طور که در اطلاعیه بهمن آمده وانت کارا تک کابین تیپ ۴ با قیمت حدود ۲۵۱ میلیون تومان عرضه شده است. متقاضیان کارا دو کابین تیپ ۴ نیز برای این محصول باید حساب های خود را حدود ۲۶۹ میلیون تومان شارژ کنند. کاپرا ۲ دوکابین نیز از سوی این خودروساز حدود ۵۶۹ میلیون تومان قیمت خورده است.

زمان تحویل این خودروها هفته آخر بهمن ماه تعیین شده است. متقاضیان می توانند با مراجع به سایت بهمن در این طرح فروش شرکت کنند.

فروش اقساطی  بهمن