اما اگر قرار بر رعایت قانون باشد مصادره اموال علی کریمی با اتهامات وارده اصولگرایان شدنی است؟ رسول صالحی، حقوقدان پاسخ می‌دهد.