دفاعیات آقای سرپرست اما نتوانست نمایندگان را راضی کند و او در نهایت با یک رای کمتر از مجلس و وزارتخانه خداحافظی کرد به این ترتیب این دومین گزینه رییسی برای کابینه‌اش است که مجلس انقلابی به آن نه می‌گوید. در این گزارش این روز پرحاشیه را مرور کردیم.