این دومین بار در دو سال اخیر است که نام سعید محمد به برکناری گره می خورد. پیش تر و در پس از انصراف محمد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه مدعی شده بود که سعید محمد پیش از انتخابات از فرماندهی قرارگاه خاتم به دلیل تخلفات برکنار شد.