ایران و آمریکا توافق کردند در قبال آزادی چهار زندانی توسط طرفین، منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی هم آزاد شود.

در همان مقطع خبر آزادی باقر نمازی و فرزندش سیامک نمازی هم منتشر شد که ظاهرا ناشی از همین توافق است.

سرنوشت منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی چه شد؟

محمد جندقی گزارش می‌دهد.