فولاد در سه ماه فصل بهار به سود ۷۱ تومانی به ازای هر سهم رسیده بود که پس از شش ماه این سود به صفر کاهش داده شد.همچنین حاشیه سود خالص این شرکت از عدد ۴۸.۰۸ درصدی فصل مشابه تابستان سال قبل به عدد ۳۵.۸۶ درصدی در سه ماهه دوم ۱۴۰۱ رسیده است.

در این خصوص انجمن فولاد ایران در طی گزارشی که در روزهای گذشته منتشر شده است از افت صادرات محصولات فولادی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ خبر داده است. همچنین هیت وزیران مصوب کرده به منظور تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط ، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شود.