یکی از مهم‌ترین اخبار این روزها کمبود داروست، روزنامه خراسان در واکنش به این موضوع صحبت‌های وزیر بهداشت درباره طرح دارویار را برجسته کرده است، روزنامه جوان نیز صحبت‌های روز یکشنبه رییس جمهور در جلسه هیات دولت را که درباره لزوم برکناری مدیران متخلف حوزه دارویی سخن گفته بود. در واکنش به این موضوعات رییس سازمان غذاو دارو نیز بامداد امروز استعفا کرد.

روایت‌های مبهم یک مدرسه
روزنامه آرمان ملی درباره ماجرای هنرستان صدر در تهران نوشت که مسئولان مدرسه دانش‌آموزان را برای پیدا کردن موبایل تفتیش کردند. روزنامه هم میهن نیز از این ماجرا روایت دیگری داشت.

از دیگر موضوعات امروز کیوسک، مهاجرت و تحلیل جامعه‌شناختی از اعتراضات بود.