با اینحال سخنگوى وزارت امور خارجه کشور صراحتا ادعاى حمله به عربستان را خبرسازی‌های مغرضانه از سوی برخی محافل غربی و صهیونیستی خواند.

در حال حاضر مانور روی چنین گزاره‌ای چه برندگان و بازندگانی در منطقه دارد؟