آخرین بار لاپید دولتی ائتلافی تشکیل داده بود. اما تفاوت سیاست لاپید-بنت با نتانیاهو در زمینه ایران چیست؟ بازگشت نتانیاهو به دنیای سیاست در اسرائیل، چه معنایی برای ایران دارد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.