علاوه بر این دو خبر، رسانه های دولتی در ۲۴ ساعته گذشته تلاش کردند با انتشار گزارش های میدانی نشان دهند تعطیلی بازار، مراکز خرید و مغازه های سطح شهر تهران نه به دلیل فراخوان اعتصابات سراسری بلکه به خاطر ترس صاحبان آنها از آسیب ناشی از ناآرامی ها بوده است.

صفحه نخست روزنامه های امروز هم به دو موضوع توجه کردند. افزایش میل به مهاجرت و نطق الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس.

دو روزنامه دنیای اقتصاد و هم میهن گزارش هایی را درباره علل میل به مهاجرت نوشته اند. در عین حال روزنامه های سازندگی و آرمان امروز نطق نادران را در صفحه یک خود بازتاب داده اند. نادران در این نطق، تغییرات در ساخت سیاسی کشور را یکی از دلایل مسائل امروز جامعه دانسته است.