به گزارش اکوایران، انتخابات میان دوره کنگره به پایان رسید و برخلاف تصور همگان، سونامی قرمز جمهوری خواهان در هم شکست. حال قرمزها توانسته اند اکثریت نسبی کرسی های مجلس نمایندگان را از آن خود کنند، به همین دلیل قدرت مانور چندانی ندارند. هرچند بعید نیست از تمامی اهرم های خود برای سنگ اندازی در مسیر فعالیت دموکرات ها استفاده کنند.

عصر نزاع‌های شخصی

به طور معمول حزبی سیاسی که در جریان انتخابات در موضعی ضعف قرار گرفته باشد و دستاوردی حداقلی از کارزار میان دوره ای را از خود کند، مواضعش را تعدیل کرده و به دنبال مصالحه برای دستیابی به برخی از اهداف سیاسی اش است. اما حزب جمهوری خواه مدرن، حزب سیاسی عادی و معمول نیست، اهداف سیاسی اش جز تمایل به کاهش مالیات ثروتمندان و خودداری از کمک به نیازمندان؛ چندان روشن نمی باشد.

جمهوری خواهان در جریان رقابت ها برای انتخابات میان دوره ای زمانشان را صرف بحث در باب تورم کردند اما پس از به دست آوردن اکثریت محدود در مجلس نمایندگان، چهره های برجسته شان اعلام کردند که اولویت اصلی شان  تحقیق درباره فعالیت های خانواده بایدن است. بنابراین همانگونه که نشریه نیویورک تایمز نوشته حزب جمهوری خواه در شرایط کنونی به اداره آمریکا کمکی نخواهد کرد؛ این حزب مسائل را شخصی کرده، پس هرآنچه انجام دهد در راستای تضعیف ساختارسیاسی است.

دموکرات ها نیز به نوبه خود باید هر کاری که لازم است را برای خنثی کردن خرابکاری های سیاسی این حزب و جبران هزینه های احتمالی تحمیلی صرف کنند.

777777777777777

فرصتی برای مانور رادیکال ها در مجلس

گروهی از ناظران با استناد به دو گزاره  تاکید دارند که جمهوری خواهان در عصر تازه قدرت نمایی شان احتمالا مخرب تر و غیر مسئولانه تر از آن چیزی که تصور می شود عمل خواهند کرد بالاخص آن که موج قرمزی که بدان باور داشتند در هم شکسته شده. گزاره نخست که می تواند مخرب بودن فعالیت های حزبی جمهوری خواهان را تبیین کند حضورچهره ای چون مک کارتی در قامت رئیس مجلس نمایندگان است؛ چهره ای که به حمایت همه اعضای این حزب نیاز دارد. این به معنای قدرت بخشی به افراط گرایان است و منکران نتایج انتخابات.

در این میان هستند گروهی که می گویند نانسی پلوسی نیز از حمایت اکثریت محدودی برخوردار بود. در پاسخ بدان ها باید گفت که رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا توانست چهره های میانه رو و مترقی ها را پشت برنامه ها یا سیاست هایش متحد کند. اما مک کارتی، پلوسی نیست؛ علاوه بر این، دموکرات های جناح مترقی برای اجرایی کردن اهداف خود هم جدی تر از جمهوری خواهان مگا هستند و هم مسئولیت پذیرتر.

فرصت قرمزها برای ویرانی!

گزاره دوم مرتبط می شود به فضای اقتصادی حاکم، مقوله ای که به مانعی تبدیل شد در برابر پیروزی قاطع دموکرات ها. گروهی می گویند در عصر تازه قدرت نمایی دوباره جمهوری خواهان طبیعتا شاهد تلاش های دیوانه وار قرمزها برای پر تنش تر کردن وضعیت اقتصادی خواهیم بود؛ چرا که قرمزها می خواهند در کارزار 2024 کاخ سفید را از آن خود کنند. بنابراین در دو سال آینده محتملا شاهد آن خواهیم بود که رهبران جمهوری خواه تا جایی که در توان داشته باشند هزینه وارد کرده و برای جلب رضایت جریان های افرط گرا وابسته به حزبشان و همچنین تضعیف تحولی که می توان آن را در قاب حکمرانی موفق دولت بایدن تبیین کرد، تلاش داشته باشند.

به نوشته نیویورک تایمز جمهوری خواهان برای ویرانی، فرصت های بزرگی را در اختیار دارند مگر آن که دموکرات ها برای مهار آنها از حالا خیز بردارند. در شرایط کنونی دو مقوله به شکلی خاص در اولویت قرار دارد، نخست محدودیت بدهی و دوم کمک به اوکراین است.

به دلایل تاریخی، قوانین ایالات متحده به گونه ای تعریف شده که بودجه دو بار به رای گذاشته می شود.، بدین معنا که در وهله اول هزینه ها را مجاز کرده و نرخ مالیات ها را تعیین می کند. بعد از آن اگر این قانون منجر به کسری بودجه شود، باید به شکلی جداگانه درباب اجازه استقراض برای پوشش کسری ها رای داده شود. فعلا آنگونه که تحلیلگران باور دارند جمهوری خواهان به سان دوران ریاست اوباما اقتصاد را در ازای خواسته های سیاسی خود گروگان گرفته اند.

666666666666666

سیاست‌های ضدجنون؛ پادزهر تندروی قرمزها

فارغ از این ها همانگونه که پیشتر اشاره شد اوکراین طبیعتا یکی از اولویت های کنگره و همزمان یکی از پرجدل ترین موضوعاتی خواهد بود که در رئوس برنامه های مجلس تعریف خواهد شد. در شرایطی که اوکراینی ها برای تحمیل هزینه های بیشتر به روسیه به کمک های پیوسته نظامی و اقتصادی غرب نیاز دارند این احتمال وجود دارد که حزب جمهوری خواه که بسیاری از آنها از تاکر کارلسون؛ مجری رادیکال فاکس نیوز پیروی می کنند،در مسیر حمایت ها به اوکراین ممانعت ایجاد کنند. با این همه آنگونه که گرگ سارجنت، روزنامه نگار واشنگتن پست تاکید دارد، دموکرات ها قادرند سیاست ضد جنون تعریف کرده و سقف بدهی را به اندازه ای بالا ببرند تا مشکلی ایجاد نشود و مسیر ارسال کمک های مالی به اوکراین متوقف نگردد.

 فراتر از آن دموکرات ها این توان را دارند تا جمهوری خواهان را به واسطه رویکرد افراطی شان، به  دلیل تمرکز بر اختلال و رسوایی های ساختگی به جای تلاش برای بهبود زندگی آمریکایی ها به چالش بکشند. کارشناسان سیاسی بدون شک چنین تلاش هایی را به سخره خواهند گرفت، اما این ها همان هایی هستند که اصرار داشتند که تورم نتایج انتخابات میان دوره ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد . آنها همچنین بایدن را به واسطه آن که جمهوری خواهان را تهدیدی برای دموکراسی می خواند به سخره گرفته و به چالش می کشیدند. این که قرمزها در دو سال مانده به کارزار ریاست جمهوری به رویکردی تند متوسل خواهند شد، جای شک نیست. با این همه دموکرات ها فرصت دارند تا آسیب ها را به حداقل رسانده و بازیگران بد را به پرداخت بهای سیاسی فعلشان مجبور کنند.