فضای سیاسی آن نیز از خفقان زیادی رنج می‌برد. تا اینکه در اواخر دهه ۸۰ میلادی، جیانگ زِمین رهبر چین شد.

او که فردی اصلاح‌طلب و کاریزماتیک بود توانست ریل اقتصاد چین را تغییر دهد و  کشور را با گذر از آلمان و ژاپن، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بعد از آمریکا تبدیل کند.

زِمین با آزادسازی اقتصاد توانست سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده و در عین حال اقتدار و تصویر چین در عرصه‌ بین‌المللی را احیا کند.

سر کار آمدن جیانگ در دهه ۸۰ با تظاهرات وسیعی هم‌زمان بود و حزب حاکم چین هم وضع خوبی نداشت؛ اما به نظر کارشناسان، فضای سیاسی چین در دوران او آزادتر شد و خفقان کم‌تری به نسبت گذشته داشت.

رهبر توسعه چین، دیروز در سن ۹۶ سالگی درگذشت.