به نظر زیدآبادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا به تایید همگان به نه شرقی، نه غربی و نوعی از استقلال متکی بوده با سیاست‌های اخیر نزدیکی به روسیه در باور عمومی دچار خدشه شده است.

(این گفتگو پیش از اعلام کناره‌گیری احمد زیدآبادی از سیاست ضبط شده است.)