پرویز امینی، جامعه‌شناس سیاسی و مدرس دانشگاه وقایع ماه‌ها اخیر را یک شورش اجتماعی می‌خواند. او معتقد است در شورش اجتماعی معترضان خشم و نارضایتی انباشته دارند و مانند جنبش و انقلاب یک ایدئولوژی واحد در آن جریان ندارد.

حمیدرضا جلایی پور، جامعه‌شناس و فعال سیاسی اما برخلاف امینی، اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ را یک جنبش اجتماعی می‌داند. او اعتراض‌های سال ۹۸،۹۶ و ۸۸ را هم در رده جنبش‌ دسته‌بندی می‌کند. 

گفتنی است مناظره این دو جامعه‌شناس که ۱۴ آذر ماه برگزار شده است،