با این حال به نظر می‌رسد نقاط چالش و جدال مجلس در حال افزایش است زیرا پس از کنایه‌های انتقادی آشکار قالیباف به رئیس سازمان برنامه بودجه و همچنین وزیر اقتصاد در آبان‌ماه برسر عملکرد دولت در تامین منابع اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، این بار سیاست‌های ارزی و رئیس کل بانک مرکزی هدف انتقادها و اعتراضات رئیس و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

با این دست‌فرمان، شدت گرفتن این اختلافات در جریان بررسی و تصویب بودجه سال آینده نیز بر سر اعداد و ارقام مهم و مولفه های بودجه ای محتمل است.