به دنبال اعتراضات مردم چین، مقامات چینی در زمینه سیاست‌های کوویدصفر کوتاه آمدند و تلاش کردند واکسیناسیون را افزایش دهند. اما حالا به نظر می‌رسد چین با تاریخی‌ترین موج کرونایی مواجه است.