فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، خراسان و تهران و جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی در کارنامه رادان به چشم می‌خورد. 

در این ویدئو مرور کوتاهی بر گفت‌وگوها و اقدامات رادان داشتیم.