در فضای مجازی در روزهای اخیر شایعاتی درباره برکناری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت شنیده شده است.

روزنامه «آرمان ملی» در همین راستا، گزارشی با تیتر: «شمخانی هم برود، فقط ما بمانیم!» منتشر کرده است و نوشته برخی این گمانه را مطرح کردند که طرح این شایعه به سبب تایید حکم اعدام علیرضا اکبری است. علیرضا اکبری معاون بین‌‌الملل وزارت دفاع در دوره تصدی علی شمخانی در دولت سیدمحمد خاتمی بوده است. روزنامه آرمان ملی در همین راستا نوشته است که اکنون تیر تندروها به سمت علی شمخانی نشانه رفته است. 

کاهش دما و افزایش مصرف گاز یکی دیگر از سوژه‌های برنامه امروز کیوسک بود. برودت هوا و مدیریت مصرف انرژی دلیلی برای تعطیلی ادارات و دانشگاه‌های بعضی استان‌ها بود. خبر تعطیلی ادارات و دانشگا‌های استان تهران اما با تناقض‌ها و اصلاحیه‌های فراوانی همراه بود. اتفاقی که واکنش رسانه‌ی اصولگرای فرهیختگان را هم در پی داشت.

در برنامه کیوسک اما چند و چون وضعیت گازرسانی به استان‌های مختلف را از زبان وزیر نفت بررسی کردیم. 

در ادامه برنامه کیوسک امروز، گزارشی از روزنامه «کار و کارگر» درباره حوادث محیط کار در زمستان امسال که منجر به مرگ ۱۷ کارگر شده است را هم مرور کردیم.