دکتر غلامرضا حداد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا ‌در طول دو دهه اخیر سعی کرده هویت خود را بر پایه ترویج همکاری‌های اقتصادی در مسیر دمکراسی، حقوق بشر و محیط زیست تعریف کند، گفت اکنون به دلیل تاثیر ناآرامی‌های داخلی در ایران اگر اروپا بخواهد در موضوعی چون هسته‌ای با ایران وارد تعامل شود با واکنش افکار عمومی مواجه می‌شود.

هرچند این کارشناس معتقد است که اتحادیه اروپا در برخی مواقع، آنجا که منافع اقتصادی‌اش ایجاب کرده هنجارهای حقوق بشری را نادیده گرفته است. حداد تاکید دارد که اروپا در نهایت پای میز مذاکرات برجامی حاضر می‌شود اما از ابزار نقض حقوق بشر برای تضعیف موضع ایران حداکثر استفاده را خواهد کرد.