حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، واکنش مقامات باکو را به نوعى اقدام براى بحران‌سازى با ایران توصیف می‌کند.