حشمت‌الله فلاحت‌پیشه همچنین با بیان اینکه سیاست خارجى جمهوری آذربایجان مستقل نیست، توضیح داد که واکنش علی‌اف در خصوص تیراندازی سفارتخانه این کشور در تهران و تروریستى خواندن آن، خارج از نزاکت دیپلماتیک بود.