او می‌گوید: البته موارد نزدیک به تعلیق وجود داشته، اما به بهانه‌های فنی بوده است.

مهجوریان با بیان اینکه طبق اعلام FATF روسیه به طرز عجیبی گزارش ارزیابی خوبی داشت، ترکیه، ایسلند و آفریقای جنوبی را از جمله کشورهایی نام برد که از سوی گروه ویژه اقدام مالی در مقاطع مختلف در فهرست خاکستری قرار گرفتند اما تعلیق نشدند.