وی همچنین گفت که این اختلافات در طول تاریخ مدیریت شده و طرفین تلاش کرده‌اند از تبدیل شدن آن به یک بحران بزرگ جلوگیری به عمل آورند.