ظریف با اشاره به این تصورات اشتباه گفت: «به عنوان مثال برای آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی و در واقع شکست بلوک شرق، یک ادراک غلط شکل گرفت که آنها در جنگ پیروز شده‌اند؛ در حالی که در واقعیت شوروی در جنگ سرد شکست خورده بود.» او ادامه داد:« آمریکایی‌ها در آن زمان احساس کردند که یک جهان تک قطبی ایجاد شده و لذا خواستند که این جهان تک‌قطبی را تداوم ببخشند. طبیعی بود که نگران برآمدن قطب‌های جدید قدرت بودند. نگرانی از برآمدن چین یک نگرانی اساسی در ایالات متحده در دهه ۹۰ میلادی بود و به همین دلیل تلاش کردند با استفاده از مزیت قطعی آمریکا در حوزه نظامی و تسلیحاتی این وضعیت جهان به تصور خودشان تک‌قطبی را پایدار کنند.» ظریف با بیان اینکه برخی از لحظه تک‌قطبی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ میلادی سخن می‌گویند، تاکید کرد:« من زمان را کوتاه‌تر می‌کنم و به عقیده من از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ لحظه توهم تک‌قطبی است.»