به گزارش اکوایران، اکونومیست جدیدترین نظرسنجی در آمریکای لاتین درباره تمایل مردم به دموکراسی و دیکتاتوری را در گزارشی مورد بررسی قرار داده است. جوانان آمریکای لاتین میلی به دموکراسی ندارند.

نسیم بنایی از نتایج جالب توجه این نظرسنجی گزارش می‌دهد.