علیرضا عنایتی می گوید: رقم کنونی تجارت بین دو کشور ۱۶ میلیون دلار است که در مناسبات دو کشور رقم بسیار ناچیزی است اما امیدواریم دو طرف که از صفر شروع کرده‌اند بتوانند در یک زمان کوتاهی به یک نقطه بلند برسند.