روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در کنفرانس خبری در حاشیه نشست کشورهای عضو G۲۰، تاکید کرد که باید هر دو طرف درگیر را به آرامش دعوت کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اردوغان این‌بار قصد دارد در ردای میانحی صلح یا دست‌کم بی‌طرف ظاهر شود.

اما آیا ترکیه در کشاکش این تنش، مصلح است یا تنها ژست صلح‌گرایانه به خود گرفته است؟ این کشور در نقش میانجی، آیا کدورت و دشمنی تاریخی‌اش با ارمنستان را کنار زده تا آتش جنگ را خاموش کند؟  این گزارش را ببینید.