دولت چهاردهم باید چه دستورکارى را دنبال کند تا هم چالش‌ها در عرصه سیاست خارجى کاهش پیدا کند و هم منافع‌مان بیش از گذشته تامین شود. 

نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات بازنشسته کشورمان مى‌گوید ایران براى پیشبرد منافعش باید روابط با غرب را نیز در دستورکار قرار دهد. زیرا صرفا روابط خوب با منطقه منافع کشور را تامین نخواهد کرد. 

تاجیک با اشاره به اینکه در موضوعات سیاست خارجى نباید نگاه جناحى داشته باشیم به نوع بازیگرى دولت‌ها در عرصه دیپلماسى پرداخت.