عباس عبدی می گوید: پس از یکدست‌سازی شکل گرفته در دولت سیزدهم، بخش مهمی از اختلافات جریان اصولگرایی نمایان شد. اختلافاتی که به نظر می‌رسد بیشتر در جهت حفظ و کسب قدرت است.

نسخه کامل در سایت اکوایران