به گزارش اکوایران٬ تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که در روز جاری، دلار بالای محدوده شده باقی بماند، حتی احتمال رشد قیمت تا سطح ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان وجود خواهد داشت و به دنبال آن، بازار محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را هدف قرار خواهد داد. 

در این شرایط می توان گفت که شکست یک مقاومت می تواند کار بازارساز برای مدیریت نوسانات ارزی را دشوار کند. به باور برخی فعالان، اگر بازارساز اطمینان نسبی دارد که توافق هسته ای تازه ای امضا خواهد شد، می تواند با افزایش عرضه ارز مانع از ماندگاری دلار بالای محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان شود و جلوی ایجاد نوسانات جدید در بازار را بگیرد. در سوی دیگر، اگر سطح تنش ها افزایش پیدا کند، بازارساز بهتر است که نوسانات افزایشی بازار را به آرامی هدایت کند، چرا که از نگاه برخی کارشناسان، اگر بازارساز با عرضه بی رویه ارز، فنر قیمت را جمع کند، شوک های جدیدی برای دلار رخ خواهد داد. 

به باور برخی فعالان، در روزهای اخیر اخباری منتشر شده است که احتمال دارد سرنوشت توافق هسته ای به بعد از انتخابات کنگره آمریکا موکول شود و همین موضوع موجب شده است که خریدهای احتیاطی در بازار بیشتر شود. از نگاه این دسته از فعالان، تا خبر متفاوت تری به بازار نرسد، دشوار است که اسکناس آمریکایی به زیر مرز ۳۰ هزار تومانی برود.