سکه رفاه با پشتوانه رشد اسکناس آمریکایی در کانال ۱۵ میلیون قرار گرفت. افزایش قیمتی  در حالی رخ داده است که ارزش ذاتی این فلز گران بها به دلیل نزول بهای اونس طلا در بازارهای جهانی پایین آمده است. 

افزایش قیمت سکه در بازار ، در شرایطی که ارزش ذاتی این فلز گران بها در هفته جاری روند صعودی نداشته است، زمینه ساز افزایش حباب سکه به محدوده ۱۹ درصد شده است. اگر امروز افزایش سکه بی توجه به روندهای بنیادی رخ دهد، احتمال ورود حباب به دامنه ۲۰ درصدی وجود دارد که در سال جاری سابقه ندارد. 

 بیشتر فعالان باور دارند، قیمت سکه در روز جاری بدون افزایش معنادار دلار به حرکت در مسیر افزایشی ادامه نخواهد داد. می توان گفت که آنها انتظار دارند که حباب سکه در روز جاری کاهش پیدا کند. 

سکه در اوج افزایش های تاریخی سال ۱۴۰۱ نتوانسته است به بالای محدوده ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برود و به همین دلیل کار دشواری در روز جاری برای ادامه روند صعودی  دارد. 

Untitled-2